Avocații din Gorj au protestat. Au refuzat să intre în sălile de judecată

0
250

Avocații din Gorj au protesta miercuri, 4 octombrie. Aceștia nu au intrat în sălile de judecată. Aceștia au reclamat o serie de disfuncționalități în sistemul judiciar, cum ar fi nerespectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor. Lista de revendicări mai cuprinde:

  • Termenele îndelungate acordate de instanţe, durata exagerată a etapei scrise a procesului, soluţionarea îngreunată a majorităţii dosarelor datorată în principal numărului redus de judecători. Intervalul de circa 6 luni între momentul la care se iniţiază un anumit demers juridic şi primul termen de judecată generează nemulţumirea vădită a clienţilor şi diminuează încrederea justiţiabililor în justiţie;
  • Prelungirea nejustificată a procedurii de regularizare a cererilor de chemare în judecată, care deşi a fost reglementată în ideea accelerării soluţionării acestora, are un efect contrar datorită manierei defectuoase în care se aplică;
  • Amânarea repetată a pronunţării soluţiilor în dosare (neurmată, în materie civilă, de comunicarea hotărârii motivate) peste termenul prevăzut de Codul de procedură civilă, iar comunicarea hotărârii motivate depăşeşte frecvent durata de 6 luni;
  • Durata foarte mare a perioadei de derulare a urmăririi penale;
  • Preschimbarea termenelor de judecată pentru dosarele aflate pe rol, ajungându-se la un decalaj de peste 6 luni de zile faţă de termenele iniţial stabilite;
  • Fixarea primului termen pentru dosarele nou înregistrate la un interval foarte mare de timp faţă de data înregistrării cererii;
  • Inexistenţa unei aplicări unitare a procedurii de normare a activităţii, ceea ce lipseşte de previzibilitate actul de justiţie;
  • Neindicarea unui reper temporal până la care urmează a fi realizată analiza CSM, deşi prin Hotărârea CSM nr.2040/13 iulie 2023 se arată că normarea muncii la 40 dosare/lună reprezintă o măsură temporară, până la efectuarea unei analize referitoare la volumul optim de activitate al judecătorilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Verificare antispam: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.