Au început înscrierile pentru ocuparea funcției de manager al Sanatoriului Dobrița

0
2303

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” (Dobrița) din comuna Runcu organizează în perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unității sanitare publice, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu.

Condiții de desfășurare a concursului

Etapele concursului sunt cea de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite prin anunțul de concurs, etapă eliminatorie; apoi etapa de susținere și evaluare a proiectului de management. Se pot  înscrie la concurs persoanele care sunt absolvente ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;  sunt absolvente al unui masterat sau doctorat în managementul sanitar, economic sau administrativ organizat de o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii, sau sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1113/2010; au o vechime de cel puţin 2 ani în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată/studii universitare de licență, conform legii etc.

„Dosarele de concurs pot fi depuse în termen de 30 zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv până la data de 02.03.2018, la sediul unității sanitare publice din com. Runcu, Gorj și vor conține documentele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul anunț. Potențialii condidații intersesați vor putea efectua, în data de 15.02.2018 ora 900, o vizită în cadrul unității sanitare publice sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal şi nediscriminatoriu al tuturor candidaţilor”, au anunțat organizatorii.

 Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu”: 

  1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
  2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
  3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
  4. d) managementul resurselor umane;
  5. e) îmbunătățirea structurii și organizării spitalului, în vederea eficientizării activităţilor.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini.

 

La cererea candidaţilor, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu va pune  la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum şi orice alte documente sau informaţii necesare în vederea întocmirii proiectului de management, cu excepţia acelor informaţii sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Detalii pe www.spitaldobrita.ro și pe site-ul Consiliului Județean Gorj – www.cjgorj.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Verificare antispam: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.